Ġesù jinsab dejjem qalb in-nies imma ma jfittixx il-popolarità

It-Tlieta 31 ta’ Jannar 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jekk ħarsitna nżommuha fuq Ġesù bil-perseveranza, niskopru bi stagħġib li huwa Hu li qed iħares bl-imħabba lejn kull wieħed u waħda minna: kliem il-Papa Franġisku waqt il-meditazzjoni ta’ dalgħodu fil-quddiesa fid-Dar Santa Marta, fil-jum li fih issir it-tifkira liturġika ta’ San Ġwanni Bosco.

Continue reading Ġesù jinsab dejjem qalb in-nies imma ma jfittixx il-popolarità

L-akbar forza tal-Knisja llum tinsab fil-Knejjes żgħar li jsofru l-persekuzzjoni

It-Tnejn 30 ta’ Jannar 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Mingħajr memorja nitilfu t-tama, qal dalgħodu l-Papa Franġisku fil-meditazzjoni waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Continue reading L-akbar forza tal-Knisja llum tinsab fil-Knejjes żgħar li jsofru l-persekuzzjoni

Tgħallimni!

Patri Mario Attard OFM Cap

Fil-ħajja uħud mill-persuni huma tabilħaqq riżorsi. Mhux l-għaliex il-ħajja tidħkilhom tafux! Anzi! Il-ħajja taf tkun ħafna iebsa magħhom. Madankollu, huma jitfgħu rashom hemm u jibqgħu jaqdfu. Minkejja l-irjieħ li jonfħu f’wiċċhom u kontra tagħhom!

Hija ż-żgħira. Minn tlett ibniet. Suppost, almenu aħna bil-Malti, ngħidulha l-fessuda. Mela ċ-ċentru tal-attenzjoni. Iżda, fil-każ tagħha, dan qatt ma seħħ. Meta oħt ommha spiċċat mardet bl-alzheimer, ommha ħassitha fid-dmir li tieħu ħsieb oħtha, xebba. Dan kien ifisser li kellha tqatta’ perjodi mhux ħażin ‘il bogħod minn darha. Għalhekk, din il-povra mara, sa minn età daqshekk tenera, kellha tqatta’ ħajjitha ‘il bogħod mill-kura ta’ ommha. Continue reading Tgħallimni!