Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech > Is-Solennità tal-Maternità Divina tal-Verġni Marija

Is-Solennità tal-Maternità Divina tal-Verġni Marija


Il-Ħadd 1 ta’ Jannar

“ Immaġina d-devozzjoni, il-ħlewwa u l-imħabba li biha Marija ħaddnet lil Sid id-dinja f’dirgħajha, Iben il-Missier Etern, li għoġbu  jagħżilha minn fost in-nisa kollha biex tkun Ommu !” San Alfonz M. de Liguori

“Kif Eva, bid-diżubbidjenza tagħha, saret il-kawża ta’ mewtha u tar-razza umana kollha, hekk il-Verġni Marija, bl-ubbidjenza tagħha, saret il-kawża tas-salvazzjoni tagħha nfisha u tal-umanità kollha.”  San Irinew.

“Marija hija hekk sabiħa li tisboq kull paragun, sabiħa hekk li darba wieħed jaraha b’għajnejh, ma jistax iħobb ħaġ’oħra ħliefha fid-dinja.”  Santa Bernadette

“It-talbiet ta’ Omm Alla, għandhom min-natura ta’ kmand; hekk li hu impossibbli li hija ma tkunx mismugħa.” San Antoninu.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: