San Bażilju u San Girgor NazjanżenuIt-Tnejn 2 ta’ Jannar

“Hemm aktar dmugħ imxerred fuq talb li jiġi mismugħ  milli fuq dak li ma jkunx mismugħ.”  Santa Tereża ta’ Ġesù

Spiss nisimgħu l-espressjoni: “Tlabt u ma qlajtx. Mela ma nitlobx aktar.”  U kemm drabi tlabt u qlajt u lanqas biss intbaħt li Alla tani dak li tlabtu u lanqas biss indenjajt ruħi nirringrazzjah. Ukoll meta jidher li ma naqilgħux dak li nitolbu, hemm bżonn li nipperswadu ruħna li l-ebda talba ma hija traskurata minn Alla. Alla jagħti kas ta’ kull talba tagħna. Hu li jara ’l hinn minn dak li naraw aħna, jara li ma tkunx għall-veru ġid tagħna. U meta talba ma naqilgħuhiex skont kif irridu aħna, Alla jaf ikun qed jagħtihielna, ħabtiet wisq akbar, u bil-mod li Hu jara li hi l-aħjar għalina. Għalhekk ejjew nipperswadu ruħna li Alla hu attent għat-talb tagħna u dejjem jagħtina dak li hu tassew ta’ ġid għalina.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.