L-Isem Adorabbli ta’ Ġesù


It-Tlieta 3 ta’ Jannar

“Dan l-Isem Qaddis jikkunslana, jiddefendina, u jivvampjana bl-imħabba.” San Alfonz M de Liguori

“Jekk int imġarrab bil-mard, mifni bin-niket, jew imriegħed bil-biża’, jekk int ittentat mix-xitan, jew attakkat mill-bnedmin, sejjaħ l-Isem Ġesù!”  San Lawrenz Gustinjani

“F’dana l-Isem, il-maesta’ kollha ta’ Alla hija adurata!” San Pietru Kriżologu

“Alla żejnu b’Isem li hu fuq kull isem.”  (Fil. 2, 9)

“M’hemmx isem ieħor taħt is-smewwiet mogħti lill-bnedmin li bih nistgħu nkunu salvi.” (Atti 4,12)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.