Rakel “tibki lil uliedha”, imma… “hemm tama għall-ġejjieni”

5. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 4 ta’ Jannar 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżi tal-lum nixtieq nikkontempla magħkom figura ta’ mara li tkellimna dwar it-tama li hi għexet fid-dmugħ. It-tama li hi għexet fil-biki. Qed nitkellem dwar Rakel, mart Ġakobb u omm Ġużeppi u Benjamin, dik li, kif jirrakkontalna l-Ktieb tal-Ġenesi, tmut hi biex tagħti d-dawl lit-tieni iben tagħha, Benjamin.

Continue reading “Rakel “tibki lil uliedha”, imma… “hemm tama għall-ġejjieni””