Sant’Anġela ta’ Foligno


L-Erbgħa, 4 ta’ Jannar

“X’jagħmel fqir meta jħabbat il-bieb tal-għani; il-marid quddiem it-tabib; il-bniedem bil-għatx quddiem nixxiegħa? Dak li dawn jagħmlu, jien nagħmel quddiem Alla fl-Ewkaristija. Nitlob, nadura, inħobb.”  San Franġisk.

Xi ġmiel ta’ kliem. San Franġisk qalhom 800 sena ilu. Illum, dak l-istess Alla fl-Ewkaristija Hu l-istess preżenti għalina fit-tabernakli tal-knejjes tagħna. Forsi m’intix fqir, forsi m’intix marid, forsi m’intix bil-għatx? X’qed iżommok li tinxteħet f’riġlen Alla tiegħek fl-Ewkaristija llum ukoll. Mur u itolbu. Mur u adurah. Mur u ħobbu.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.