Sant’ Emiljana


Il-Ħamis 5 ta’ Jannar

“Kristu kun miegħi, Kristu fija, Kristu warajja, Kristu qabli, Kristu maġenbi, Kristu irbaħni, Kristu sabbarni u ġeddidni, Kristu taħti, Kristu fuqi, Kristu fil-kwiet, Kristu fil-periklu, Kristu fi qlub dawk kollha li jħobbuni, Kristu fil-fomm tal-ħabib u tal-barrani.” San Patrizju.

Din hija forsi l-aktar talba magħrufa ta’ dan il-qaddis, il-Patrun tal-Irlanda. Il-qaddis iħossu mgħaddas fi Kristu. Hu bħal ħuta tgħum fl-ilma u li minnu jieħu l-ħajja u barra minnu ma jgħixx. Kristu li jinvadih u jippossessah u jmexxi kull azzjoni tiegħu. Kristu li jsir id-dell tiegħu kulfejn imur u minnu ma jinfired qatt. Nitolbu lil dan il-qaddis biex Ġesù jkun għalina dak li kien għalih.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.