Sant’ Andrija Corsini


Il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar

“Injoranza tal-Iskrittura hija injoranza dwar Kristu.” San Ġlormu

Aħna midjunin lejn dan l-għaref Duttur San Ġlormu li qatta’ snin sħaħ f’Betlehem jittraduċi l-Iskrittura għal-Latin  mill-ilsna oriġinali. Għaliha, Ġlormu sar il-qaddej u l-amministratur. Tahielna biex nistgħu nifhmuha u nħalluha tbiddlilna ħajjitna. L-Iskrittura hija l-Ittra tal-Imħabba ta’ Alla għalina. Għalina l-Iskrittura hija Ġesù, ladraba  hija l-Kelma ta’ Alla, u Ġesù mhuwiex għajr il-Kelma ta’ Alla. Ninħabbu u ninnamraw ma’ din il-Kelma u nħalluha tibdilna fiha.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.