San Rajmondu ta’ Pinjafor


Is-Sibt 7 ta’ Jannar

“Lil min hu fil-bżonn, agħtih xi ħaġa, żgħira kemm hi żgħira. Għaliex għal min m’għandu xejn mhijiex żgħira. Lanqas m’hi żgħira għal Alla, ladarba nkunu tajna minn dak li stajna. ” San Girgor Nazjanżenu

San Girgor Nazjanżenu hu qaddis ta’ l-ewwel sekli. Sa mill-bidu tagħha l-Knisja dawret ħarsa ta’ mogħdrija lejn dawk fil-bżonn. Sa mill-Atti tal-Appostli nsibu li l-ewwel komunitajiet tal-insara kienu joffru assistenza lejn il-foqra. Meta f’Gerusalemm waqa’ l-faqar, saret ġabra fost l-insara mxerrdin ma’ kullimkien. Pawlu nnifsu ħa ħsieb li jwassal personalment din il-ġabra. “Foqra dejjem se jkollkom magħkom”, qalilna Ġesù. Illum ukoll ejjew ma ndawwrux spallejna minn dawk li jiġu għandna fil-bzonnijiet tagħhom.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.