L-Epifanija tal-Mulej


Il-Ħadd 8 ta’ Jannar

“Jekk dan hu l-mod kif timxi ma’ ħbiebek,  m’huwiex għaġeb li għandek daqstant ftit. » Santa Tereża ta’ Ġesù

Kif kienet tkellmu Tereza ta’ Ġesù lil Alla. Jingħad li darba waqt li kienet f’wieħed mill-ħafna vjaġġi tagħha biex tiftaħ kunventi, inqabdet f’tempesta tas-silġ. Il-karru mgħobbi bis-sorijiet għodos fis-silġ u ma setax jimxi. Kien hawn li ħarġet b’din l-espressjoni.  Spiss jiġina li donna nitħawdu quddiem is-skiet jew l-assenza ta’ Alla, ukoll meta nkunu qed naħdmu għalih u nsibu ma’ wiċċna t-tfixkil u l-oppozizzjoni.  Imma fil-verità x’inhi r-raġuni ?  Prova li ħaġa ġejja minn Alla ssib it-tfixkil. Forsi, naħbtu nwaħħlu f’ta’ denbu twil u ngħidu li qed ifixkilna hu. Jista’ jkun ukoll imma quddiem it-tfixkil ejjew naraw li l-opra hija ġejja minn Alla. Ikun qed isaffina fl-intenzjoni. Ikun qed jippruvana fil-fidi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.