Il-Magħmudija tal-Mulej


It-Tnejn 9 ta’ Jannar

“Ladarba Kristu nnifsu qal: “Dan hu Ġismi” min se jażżarda jiddubita li huwa Ġismu?”  San Ċirillu ta’ Ġerusalemm.

Għid spiss mal-Knisja: ‘Jiena nemmen li l-Ewkaristija hija Ġesù Kristu bil-Ġisem, bid-Demm, bir-Ruħ u bid-Divinita’. Dan kien it-twemmin ortodoss (veru) tal-Knisja Kattolika sa mill-bidu. Kull interpretazzjoni li ma tistqarrx dan it-twemmin mhijiex ta’ min jaċċettaha. Ereżiji dwar l-Ewkaristija kien hawn, hawn u se jibqgħu, imma aħna konvinti li Ġesù jiġi prezenti fil-Konsagrazzjoni u jibqa’ magħna fil-Prezenza Reali tiegħu fl-Ewkaristija Mqaddsa fit-tabernaklu.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.