San Aldo


It-Tlieta 10 ta’ Jannar

“Il-Karità hija ċertament akbar minn kull regola. Aktar minn hekk, ir-regoli kollha għandhom iwasslu għall-karità.” San Vinċens de Paul

Dan il-kliem ifakkarna f’Ġesù. Ġesù kien jafhom sew ir-regoli ta’ żmienu. Kien jafhom ir-regoli li jirrigwardjaw il-ħarsien tas-Sabbat. Imma Ġesù ma rahiex bi kbira li spiss kiser dawn ir-regoli biex jonura l-akbar regola – dik tal-karità. Kien ifejjaq ukoll nhar ta’ Sibt, minkejja li l-kbarat kien jiħraxu kontrih. Iva mhux biss li l-karità hija l-ogħla regola, imma wkoll, li kull regola għandha twassal għal din li hija r-regina tar-regoli : il-karità !

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.