San Iġino


L-Erbgħa 11 ta’ Jannar

“Dejjem insibu li dawk li jimxu l-aktar qrib ta’ Kristu kienu dawk li kellhom jgħaddu mill-akbar provi.”  Santa Tereża ta’ Ġesù

Għamilhielna ċara l-Imgħallem innifsu, li l-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. Qalilna li ‘jekk ħaqru lili, jaħqru lilkom ukoll’. Il-mixi wara Ġesù, is-Sequela Christi, indispensabilment tiltaqa’ mal-persekuzzjoni u t-tfixkil. Anzi, l-esperjenza uriet li dawn huma s-sinjali li bniedem ikun fit-triq it-tajba wara Ġesù. F’dinja ħażina, it-tajjeb isir ċanfira għall-bniedem il-ħażin u dan jipprova jsikktu u jrażżnu. Barradan, in-nisrani veru huwa profeta, li b’ħajtu, bi kliemu u l-għemilu jistqarr is-Sewwa ta’ Alla. Hekk it-tajjeb jirrendi ruħu skomdu għall-ħżiena, li min-naħa tagħhom jirreżistuh u jippruvaw isikktuh.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.