Santa Margerita Bourgeoys


Il-Ħamis 12 ta’ Jannar

“Għandna nħobbu lil Alla għalih innifsu, minħabba żewġ raġunijiet; xejn m’hu aktar raġonevoli, xejn mhu aktar ta’ profitt ” San Bernard ta’ Clairvaux

Alla hu hekk prezzjuż li għandna nĦobbuh minħabba dak li hu. Ikun għajb għalina li nħobbu lil Alla għal xi interess ieĦor. L-imħabba pura ma tfittixx lilha nfisha imma l-oġġett ta’ qalbha. Alla għandu jkun l-ogħla oġġett ta’ imħabbitna. Lilu għandna nagħtu dak kollu li hu l-aqwa u l-aħjar. Jekk le, l-imħabba tagħna tkun dizinteressata. Inkunu qed inhobbu lilna nfusna u mhux lil Alla b’qalbna kollha kif jistenna Hu minna. Qalilna Ġesù liema hu l-akbar kmandament – ix-Shema : ‘Isma’ Israel : ‘Hobb lil Mulej Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’moħħok kollu… Dan huwa l-ewwel u l-aqwa kmandament.’  Mt 22, 37,38

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.