San Illarju


Il-Ġimgħa 13 ta’ Jannar

“Għallimna nagħtu u ma nikkontjawx il-prezz.” San Injazju ta’ Loyola

Hekk tagħmel l-omm. Hekk jagħmel kulmin verament iħobb. Ibati bla ma jikkontja l-prezz. Iħobb tassew min lest li jbati kemm hemm bżonn. Ir-rapport tal-bniedem li jkun iħobb tassew lil  Alla għandu din il-kwalità : li jkun kapaċi jsofri u jsofri bla ma jgerger u bla ma jqiegħed limiti. Aktar ma jħobb aktar ikun lest li jbati. Tereża ta’ Kalkutta tgħid dan fil-kelmiet : ‘Love until it hurts,’ Nitħabbtu biex ikollna dan is-sentiment ġenwin tal-qaddisin.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.