San Feliċ ta’ Nola


Is-Sibt 14 ta’ Jannar

“In-nazzjon mhux biss għandu bżonn dak li għandna. Għandu bżonn dak li aħna.”  Santa Tereża Benedetta  Edith Stein.

Tereża Benedetta, filosfa u qaddisa kbira ta’ żmienna. Għexet fil-Ġermanja fejn it-tmexxija Nażista kienet qed tuża lill-poplu għall-kapriċċi ħżiena tagħha. Tereża, Lhudija kkonvertita u Soru Karmelitana tal-Klawsura f’Cologne, qed tgħidilna li l-Istat jehtieg mhux biss il-ġid taċ-ċittadin imma lill-istess ċittadin. Iċ-ċittadin nisrani huwa l-aqwa riżorsa u l-aqwa rikkezza tal-pajjiż. Ċittadini li jħobbu b’fedeltà lil pajjiżhom u jirrispettaw il-liġijiet ġusti. Ċittanini li kapaċi jieqfu kontra l-ħażen u l-korruzjoni. Ċittadini bħal dawn huma l-vera eroj siekta u imprezzabbli ta’ pajjiż. In-nisrani irid joffri xempju ta’ kif ikun ċittadin onest.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.