It-Tieni Ħadd ta’ Matul is-Sena


Il-Ħadd 15 ta’ Jannar

“Is-saċerdoti rċevew qawwa mingħand Alla li la kienet mogħtija lill-anġli lanqas lill-arkanġli. Ingħad dwarhom: ‘Dak li torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u dak li tħollu, ikun maħlul.’ Il-mexxejja temporali verament għandhom il-qawwa li jorbtu, imma jistgħu biss jorbtu l-ġisem. Is-saċerdoti, għal kuntrarju, jistgħu jorbtu b’rabta li tappartjeni lir-ruħ infisha u tittraxxendi l-istess smewwiet. Ma tahomx (Alla) l-qawwa kollha tas-sema?… X’qawwa akbar minn din teżisti? Il-Missier ta lil Ibnu li jiġġudika. U issa qed nara lill-Iben iqiegħed din il-qawwa kollha f’idejn il-bnedmin. Huma ġew mgħollija f’din id-dinjità bħallikieku ġa jinsabu miġburin fis-sema.”
San Gwann Kriżostmu

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.