San Marċel I 


It-Tnejn 16 ta’ Jannar

“Itlob daqslikieku kollox jiddependi minn Alla.  Aħdem daqslikieku kollox jiddependi minnek.” Santu Wistin

Hawn qed nitkellmu minn żewġ realtajiet: it-Talb u l-Azzjoni. X’naqbad nagħmel. La Alla jista’ kollox, norbot idejja u nħalli lilu jmexxi Hu? Jew nintefa’ nirsisti u naħdem biex intella’ x-xogħol inkella kollox jibqa’ kif kien. Santu Wistin jagħtina r-riċetta eċċellenti tiegħu. Irridu nżewwġu dawn iż-żewġg realtajiet. It-Talb u l-Ħidma. La naqa’ fil-passività u nżerzaq kollox fuq Alla; u min-naħa l-oħra lanqas nemmen iżżejjed fil-ħila tiegħi meta huwa Alla li jagħmlu l-ġid.  Dawn huma ż-żewġ imqadef li bihom irridu naqdfu. B’moqdief wieħed ma timxix. Jeħtieġ it-tnejn – Ora et Labora. Din hija l-ispiritwalità ta’ Betanja – Marta u Marija.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.