San Anton Abbati


It-Tlieta 17 ta’ Jannar

“’Kulu Ġismi’ jgħid Ġesù, ‘u ixorbu Demmi.’ Il-Mulej jagħtina dawn in-nutrimenti intimi, jagħti ġsmu u jxerred demmu, u xejn ma jonqoshom uliedu biex jikbru.”
San Klement ta’ Lixandra

L-Ewkaristija bħala nutriment. Biex nikbru jehtieg in-nutriment. Ġesù ħasbilna għal dan billi tana Ġsmu u Demmu. Mingħajr dan in-nutriment,  dan is-sostenn, ma nikbrux f’dixxipli b’saħħithom tal-Mulej. L-Ewkaristija hija indispensabbli għan-nisrani inkella jibqa’ nanu fl-istatura u fil-fiżjonomija tiegħu nisranija. Inkella jaqa’ fl-anemija spiritwali. Dak li l-ikel hu għall-ġisem hekk hi l-Ewkaristija għall-ħajja  nisranija b’saħħitha.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.