Santa Margerita tal-Ungerija


L-Erbgħa 18 ta’ Jannar

“Ma tħossx li għandek tgħajjat lil dawk iż-żgħażagħ li għaddejjin minn ħdejk : Boloh ! Ħallu dawk il-ħwejjeg tad-dinja li jtaqqlu l-qalb – u spiss ibaxxuha – ħallu kollox u ejjew magħna nfittxu l-Imħabba !”  San Josemaria Esciva

Tħeġġiġa għall-appostolat. Eżortazzjoni ta’ min skopra t-Teżor li hu Ġesù u li ma jaħmilx jara lil oħrajn aljenati minn dan it-teżor. Il-qaddisin, ladarba skoprew lil Kristu, ma kkuntentawx ruħhom li huma kienu hekk ixxurtjati. Anzi, dak li skoprew riedu li ħaddieħor jiskoprih ukoll. Dan hu l-appostolat. Din hija l-karità fl-ogħla grad tagħha għax mhux biss tissodisfa l-bżonnijiet tal-gisem imma tfittex li tissodisfa l-akbar u l-ogħla bżonn dak ta’ Alla. Inħallu l-kliem ta’ Escriva jidwi f’widnejna biex isuqna għall-appostolat.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.