San Fabjan u San Sebastjan


Il-Ġimgħa 20 ta’ Jannar

“Tard ħabbejtek, O Sbuħija, dejjem qadima, dejjem ġdida,  tard ħabbejtek!”  Santu Wistin

Din hija l-lamentazzjoni klasssika ta’ dan iż-żagħżugħ li ħela snin sħaħ ifittex il-Verità f’toroq li dejjem sabhom jagħlqu quddiemu. Kienu sqaqien. Ixxennaq għall-Verità meta ta’ għoxrin sena qara ‘Ortensio’ ta’ Ċiċerun. Fl-aħħar huwa sab il-Verità fil-kliem tal-Isqof Ambroġ. Wara kollox, kien l-istess kliem li li sa minn ċkunitu kienet tgħidlu ommu Monika. Induna li hu kien qed ifittex din is-Sbuħija ’l bogħod minnu waqt li din kienet tinsab fih, tant qrib.  Jien, nista’ ngħid li skoprejtha din is-Sbuħija?  Jekk iva, ħallejtha ġġenninni għaliha? Għemili jixhed dan?

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.