Sant’ Anjeże


Is-Sibt 21 ta’ Jannar

“Għaliex talbi hi xenqa tal-qalb,  hija sempliċi ħarsa lejn is-Sema, hija għajta ta’ għarfien u ta’ imħabba,  tħaddan kemm il-provi kif ukoll il-ferħ.” Santa Tereża ta’  Lisieux

Jaħasra, bosta jħarsu lejn ir-reliġjon bħala sikkatura, rbit, obbligi u trazzin tal-liberta. X’viżjoni differenti kellhom il-qaddisin. L-essenza tar-reliġjon mhijiex għajr l-imħabba. Għall-qaddisin ir-reliġjon tfisser Namur !  Hija storja ta’ imħabba. Hu bżnn li mingħajru ma jistgħux jgħaddu. Kull bijografija ta’ qaddis/a hija t-tennija tal-Għanja tal-Għanjiet li nsibu fl-Iskrittura. Ta’ min isaqsi, ‘Qalbi sfat xejn milquta mill-vleġġa tal-imħabba ta’ Alla, jew għadha kiesħa u mehdija bil-loqom ta’ din l-art?’

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.