It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena


Il-Ħadd 22 ta’ Jannar

“Fejn jidher l-isqof, halli jkun hemm ukoll il-ġmiegħi; bħalma, kulfejn ikun Ġesù Kristu, hemm tinsab il-Knisja Kattolika.” San Injazju t’Antijokja.

X’inhu l-isqof fid-djoċesi?  Hawn min jaħseb li hu r-rappreżentant tal-Papa. Jgħidlek, li ladarba l-Papa ma jistax ikun preżenti fiżikament f’kull djoċesi allura għandu r-rappreżentant tiegħu hemm. Le mhux hekk. Ir-rappreżentant tal-Papa fid-djoċesi huwa n-Nunzju Appostoliku. L-isqof fid-djoċesi hu r-rappreżentant ta’ Kristu nnifsu. Ġesù hu preżenti fil-komunita’ li temmen fid-djoċesi fil-persuna tal-Isqof.  Min jistma u jħobb lill-Isqof qed iħobb lil Ġesù. Min ma jistmax u jmaqdar lill-isqof qed imaqdar lil Ġesù.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.