Santa Emerenzjana


It-Tnejn 23 ta’ Jannar

“Biex tikkonverti lil xi ħadd mur u aqbdu minn idu u mexxih.” San Tumas t’Aquino

 X’irid jgħid San Tumas t’Aquino b’dawn il-kelmiet?  Irid jgħid li biex naslu biex nikkonvertu lil xi ħadd, irridu nxammru, immiddu jdejna, ma nibqgħux komdi bil-qegħda, indifferenti u ma nagħmlu xejn. ‘Mur’ – jiġfieri, iċċaqlaq, ħ azzjoni. ‘Aqbdu minn idu’, jiġifieri, ersaq lejh, avviċinah, ifhmu u inżel għal-livell tiegħu. ‘Mexxih’ – dan jimplika li int trid tkun taf it-triq, tkun istruwit fl-għarfien tal-verità. Fik, hu jrid jara gwida kredibbli u fidila.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.