Il-Konverżjoni ta’ San Pawl


L-Erbgħa 25 ta’ Jannar

Atti 9, 1-6

Sawl, nifsu kollu tehdid u qtil kontra d-dixxipli tal-Mulej, mar  għand il-qassis il-kbir u talbu ittri għas-sinagogi ta’ Damasku biex, jekk isib lil x’uħud iżommu dat-tagħlim, irġiel jew nisa, iġibhom marbutin Ġerusalemm.  Kif kien fit-triq, qorob lejn Damasku, u f’daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema ; waqa’ fl-art u sema’ leħen igħidlu : « Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani ? »; Qallu : « Min int, ja Sidi ? » Wieġbu : « Jien hu Ġesù, li int qiegħed tippersegwitah ; isa, qum u idħol il-belt, u hemm igħidulek x’għandek tagħmel. »

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.