San Titu u San Timotju


Il-Ħamis 26 ta’ Jannar

“Id-Dinja hija l-bastiment tiegħek u mhux darek.” Santa Tereża ta’ Lisieux

X’kapaċita għandhom il-qaddisin biex jiġru verità kbira f’paragun hekk sempliċi. Bastiment huma mezz u mhuwiex għan fih innifsu. Xogħlu hu li jwasslek għad-destinazzjoni u m’huwiex destinazzjoni fiha nfisha.Kemm spiss nitqarrqu u ma naslux li nagħmlu din id-differenza. Meta se nindunaw u ndaħħluha sew f’rasna li qagħdna mhuwiex hawn. Aħna għasafar tal-passa. ‘Aħna pajżana tas-Sema pajjiżna’ jgħid San Pawl. Naraw nies iħalluna u jħallu kollox warajhom u nibqgħu ma nipperswadux ruħna li ‘b’riħ jew b’riefnu minn hawn irridu nsiefru’. Dak li tassew jiswa se nsibuh in-naħa l-oħra. ‘Dak li mhuwiex etern, m’hu xejn!’

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.