Sant’ Anġela Merici


Il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar

Jekk inti ssir dak li hu mistenni minnek li tkun, tkun kapaċi tagħti n-nar lid-dinja kollha!”  Santa Katerina minn Siena

X’qed tifhem hawn il-qaddisa mistika li għandna nkunu? Li nkunu nies li nagħrfu kemm ġejna maħbubin minn Alla. Dan l-għarfien iwassalna biex napprezzaw ix-xorti kbira li sibna bħala wliedu. Xorti bħal din ma tħalliniex bil-kwiet. Inkunu rridu naqsmuha mal-oħrajn. Din hija l-istorja tal-qaddisin. Meta għarfu kemm ħabbhom Alla ma kienux kuntenti li jobbuh weħidhom. U x’għamlu? Aqra l-ħajja tal-qaddisin ħa tara x’għamlu biex ‘jagħtu n-nar lid-dinja kollha’.  U int? U jien?

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.