Ir-Raba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena


Il-Ħadd 29 ta’ Jannar

“Meta tersaq lejn it-tabernaklu ftakar li ilu jistennik għoxrin seklu.” San  Josemaria Esciva

L-Ewkaristija hija storja kontinwa ta’ imħabba. Imħabba li faret fuqna f’dak il-Lejl Qaddis, ewl-il lejl tal-Passjoni tal-Mulej. Jgħidilna Ġwanni fl-Evangelju: ‘Hu li ħabb lil tiegħu, ħabbhom għall-aħħar.’  Espressjoni li min jaf kemm inkiteb dwarha. X’ifisser, ‘ħabbhom għall-aħħar’?  Ma jfissirx li ħabbhom għall-aħħar darba. Ifisser li ma setax iħobbhom aktar milli ħabbhom. Ħabbhom b’mod eċċessiv. Dak li seħħ fiċ-Ċenaklu twettaq fir-realtà fiżika u tanġibbli fuq il-Kalvarju. ‘Ħudu, dan hu Ġismi mogħti għalikom’ hekk seħħ tassew sigħat wara. ‘Dan hu Demmi mxerred għalikom’ – hekk seħħ tassew tul il-Passjoni. Għoxrin seklu ilu; iseħħ illum għax l-azzjoni tiegħu hija dejjem attwali u preżenti fil-memorjal tal-Quddiesa.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.