Santa Ġjaċinta Marescotti


It-Tnejn 30 ta’ Jannar

“Ejja nimxu ’l quddiem fis-sliem, b’għajnejna lejn is-sema,  l-uniku għan tal-hidma tagħna.” Santa  Tereża ta’ Lisieux

Ħajjitna f’relazzjoni ma’ Alla hija mixja. Mixja għandha l-element progressiv. Tħares ’il-quddiem, dejjem tipprogredixxi. Il-mixja tal-qdusija għandha għan nobbli – is-Sema. Għan waħdieni. Jekk le, l-imħabba tkun maqsuma, tkun  fragmentata. Alla jrid il-qalb tagħna kollha kemm hi. Il-vera qdusija twassal biex il-bniedem jingħata kollu kemm hu u mhux bil-biċċiet. Għalhekk il-kelmiet kollhom kuraġġ u kunfidenza f’Alla u maturità ta’ din iż-żagħżugħ li f’eta ċkejkna seħħilha ‘tiġri t-triq li kellha quddiemha’, li wasslitha sal-qċaċet tal-qdusija.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.