San Ġwann Bosco


It-Tlieta 31 ta’ Jannar

Mill-Kitba ta’ dan il-qaddis:

Ħu gost kemm trid, basta tevita d-dnub.

Nitqarbnu mhux għax ahna tajbin, imma biex insiru tajbin.

Igri, aqbez, għajjat, izda tidnibx.

Kun dejjem ċert li l-anġlu kustodju tiegħek huwa dejjem preżenti, dejjem maġenbek. Santa Franġiska ta’ Ruma kienet dejjem tarah wieqaf quddiemha, b’idejh magħqudin fuq sidru, b’għajnejh lejn is-Sema; imma għall-inqas nuqqas, kien jgħatti wiċċu bil-mistħija, u xi drabi, kien jagħtiha dahru.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.