L-Erbgħa  1  Frar: San Ewstokju Calafato


“Għandek titlob lil Alla jagħtik il-qawwa biex tiġġieled kontra d-dnub tal-kburija li hu l-akbar għadu tiegħek, il-għerq ta’ kull ħażen, u l-falliment ta’ kulma hu tajjeb. Għaliex Alla jirreżisti lill-kburin.”

San Vinċens de Paul

Il-kburija, l-arma tax-xitan. Tiġi kkumbattuta bl-antitesi tagħha: l-Umiltà  Is-supperv u l-kburi Satana ġie mirbuh mill-Umli Qaddej Sofferenti ta’ Jahweh: Ġesù! Il-qaddisin bi ħġarhom jirrakkomandawlna l-umiltà– l-aqwa arma kontra Satana. Għaliex? Għax billi hu kburi u supperv, ma jafx u la jużaha (l-umiltà)  u wisq aktar jiddefendi ruħu minnha. Marija, ix-Xbejba Umli, seħħilha tisħaqlu rasu b’riġlejha ħafjin.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.