Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > Il-Ġimgħa  3  Frar: San Bjaġju

Il-Ġimgħa  3  Frar: San Bjaġju


“Ħobb ’l Alla, servi ’l Alla; f’dan jinġabar kollox.” Santa Klara t’Assisi

     Eku ta’ dak li qal Santu Wistin : ‘Ħobb lil Alla u agħmel li trid.’  Ir-reliġjon tinġabar fl-imħabba. M’hijiex ħaġ’oħra għajr li tħobb lil Alla. Min iħobb jara x’jagħmel biex jogħġob lil min ikun iħobb; jara li ma joffendihx lanqas bl-inqas disgust; ikun lest li wkoll isofri għalih u jħajjar oħrajn biex jħobbuh. Hawn tinġabar il-fidi tagħna; hawn tinsab ir-reliġjon kollha.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: