Is-Sibt  4  Frar: San Gilbertu


“Ma tistax tkun qaddis bin-nofsijiet; jew qaddis sħiħ jew xejn.”
Santa Tereża ta’ Lisieux

Sieq waħda ma’ Alla u oħra mad-dinja. Ingawdu l-vantaġġi taż-żewġ naħat. Waqt li ma niksruhiex ma’ Alla, ma nitilfux dak li toffri d-dinja. Ġesù għamilhielna ċara: “Ma tistgħux taqdu żewġ sidien.” Qalilna wkoll, “Min ma jiġborx miegħi, ixerred.”  Ir-rapport ta’ bejn Alla u r-ruħ jeħtieġ li jkun  wieħed imsejjes fuq l-imħabba. L-imħabba hija possessiva. Titlob il-qalb kollha kemm hi ta’ min tkun thobb. Ma nistgħux inħobbu bin-nofsijiet; dik m’hijiex imħabba imma negozju. Alla qed isejjaħ għall-imħabba u mhux għan-negozju.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.