Il-Ħadd 5 Frar: Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena A


“Intom il-melħ tal-art … Intom id-dawl tad-dinja. .. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-egħmil tajjeb tagħkom, u jagħtu glorja lil Missierkom.”

Dan hu x’jistenna minna l-Mulej Ġesù. Preżenza b’missjoni fost il-bnedmin. Preżenza mhux vojta jew sterili imma attiva li toffri servizz. Melħ li jagħti t-togħma, li jippreserva ; dawl li jdawwal u jikxef il-qerq, l-ingann u l-perikli. Kemm qed inkun Nisrani b’missjoni kull fejn inkun ?

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.