It-Tnejn  6 Frar : San Pawl Miki u Sħabu


“ Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek ; fejn hemm il-mibgħeda, hallini niżra l-imħabba; fejn hemm il-htija, il-mahfra; fejn hemm id-dubju, il-fidi; fejn hemm id-disperazzjoni, it-tama; fejn hemm id-dlam, id-dawl; fejn hemm in-niket, il-ferh.” San Franġisk.

Din hija l-missjoni tiegħi u tiegħek illum ukoll. Dan il-kliem tad-deheb Franġisku qalu 800 sena ilu. Għadu jinħass balzmu llum ukoll. Meta Ġesù għadda minn fostna dan li għamel. U dan hu li huwa mistenni minna, is-segwaċi tiegħu. Indewwu l-ġriehi ta’ hutna; ninfaxxawhom bil-ħlewwa tal-Veronika; bil-kompassjoni tan-nisa ta’ Ġerusalemm; ngħinu fl-irfiegħ tas-salib bħaċ-Ċirinew.  Illum – ma’ Ġesù li jgħaddi minn quddiemna mgħobbi bis-salib ta’ kuljum.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.