It-Tlieta  7  Frar: Il-Beatu Piju IX, Papa


“Kemm nixtieq li l-veduti u d-diskorsi tiegħek ikunu tali, li min jarak u jisimgħek, jasal jgħid: “Dan jaqra l-ħajja ta’ Ġesù Kristu.”

San Josemaria Escrivà

 Hekk għandek tkun bħala Kristjan. Biex ikun jixraqlek dan l-isem trid taħsibha kif kien jaħsibha Ġesù. Jgħidilna dan ukoll San Pawl: ‘Ħa jkollkom fikom l-istess sentimenti li kellu Kristu Ġesù.’ Darb’oħra jgħid: ‘Min m’għandux l-ispirtu ta’ Kristu dan mhuwiex ta’ Kristu.’

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.