It-tama għajn ta’ faraġ għal xulxin u ta’ sliem

10. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 8 ta’ Frar 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

L-Erbgħa li għadda rajna kif San Pawl, fl-Ewwel Ittra tiegħu lit-Tessalonkin, iħeġġiġhom biex iżommu għeruqhom imniżżla fit-tama tal-qawmien (ara 5:4-11), b’dik il-kelma sabiħa “nkunu dejjem mal-Mulej” (4:17). Fl-istess kuntest, l-Appostlu jurina li t-tama Nisranija m’għandhiex biss sens personali, individwali, imma komunitarju, ekkleżjali. Aħna lkoll nittamaw; ilkoll għandna tama, anki b’mod komunitarju.

Continue reading “It-tama għajn ta’ faraġ għal xulxin u ta’ sliem”