L-Erbgħa  8   ta’ Frar : San Ġlormu Emiljani


“Ma nixxennaqx għall-ikel li jitħassar lanqas għall-pjaċiri tal-ħajja. Nixxennaq għall-ħobż ta’ Alla, li hu l-Ġisem ta’ Ġesù Kristu, li kien iż-żerriegħa ta’ David, u għal xorb nixxennaq għal demmu, li hu l-imħabba li ma titħassarx.” San Injazju t’Antijokja

Parir tad-deheb ġej minn wieħed mill-Missirijiet-il Knisja, San Injazju t’Antijokja. Sa mill-ewwel żmenijiet l-għorrief qaddisin insara għarfu l-ġid kbir li għandha l-Ewkaristija. Hija teżor aktar għani mill-ikel u mill-pjaċiri li toffri d-dinja. Il-Mulej jaf jimla din qalbna b’tali mod li l-aptiti għall-pjaċiri u t-tħajjir tad-dinja jitilfu l-qawwa tagħhom. Tul dawn l-elfejn sena l-Knisja qatt ma waqfet tistedinna bl-istess sentimenti ta’ dan il-qaddis. Minna jonqos jekk ma nagħtux widen għal pariri bħal dawn.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.