Il-Ħamis  9  ta’ Frar : Santa Skolastika,   (oħt San Benedettu)


“Itlob b’fiduċja kbira, b’fiduċja msejsa fuq it-tjubija u l-ġenoriżità nfinita ta’ Alla u fuq il-wegħda ta’ Ġesù Kristu. Alla huwa nixxiegħa ta’ ilma ħaj li tnixxi bla taqta’ fil-qlub ta’ dawk li jitolbu.”  San Lwiġi M de Montfort

  Qalilna Ġesù li meta nitolbu għandna nemmnu li ġa qlajna dak li nkunu nitolbu. Alla jrid il-ġid tagħna. San Pawl jassigurana li ma’ dawk li Alla jħobb jaħdem magħhom f’kollox għal ġid tagħhom. Ukoll meta dak li nitlob ma naqilgħux, għandi nserraħ rasi li Alla se jagħtini dak li hu l-aħjar għalija. Għax jien nara sa mnieħri; Alla jara l-istampa kompleta. Hu jaf x’inhu l-aħjar.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.