Is-Sibt  11  ta’ Frar : Il-Madonna ta’ Lourdes


Fil-perikli, fid-dubji, fid-diffikultajiet, aħseb f’Marija, sejħilha. Tħallix li isimha jitlaq minn fommok, tħalliha qatt twarrab minn qalbek. U biex tirċievi l-għajnuna tat-talb tagħha, tittraskura qatt li timxi fuq il-passi tagħha. Biha bħala gwida, qatt ma titlef it-triq. Waqt li ssejħilha, qatt m’int se taqta’ qalbek. Sakemm iżżommha f’moħħok, ibqa’ ċert li m’intix se tiżbalja. Sakemm iżżommlok idejk, ma taqax. Taħt il-ħarsien tagħha m’għandek għax tibża minn xejn. Jekk timxi qablek, qatt ma tgħejja. Jekk tkun miegħek, int tasal fejn trid tasal!  San Bernard

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.