Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > Il-Ħadd 12 Frar: Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena A

Il-Ħadd 12 Frar: Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena A


“Smajtu x’intqal: ‘La tagħmilx adulterju’. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara u jixtieqha, ikun ġa għamel adulterju magħha f’qalbu.’”

Kliem Ġesù illum fil-liturġija. Alla jara sal-ġewwieni tal-qalb. Biex tadura lil Alla trid taduraw b’moħħok kollu, b’qalbek kollha … Jista’ jkun li jien qatt ma nkun għamilt adulterju fattwalment, imma f’qalbi iva. B’Alla ħadd ma jid]q. Ejjew inkunu trasparenti quddiemu. Ejjew għemilna jirrifletti dak li hemm f’qalbna.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: