Il-Ħadd 12 Frar: Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena A


“Smajtu x’intqal: ‘La tagħmilx adulterju’. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara u jixtieqha, ikun ġa għamel adulterju magħha f’qalbu.’”

Kliem Ġesù illum fil-liturġija. Alla jara sal-ġewwieni tal-qalb. Biex tadura lil Alla trid taduraw b’moħħok kollu, b’qalbek kollha … Jista’ jkun li jien qatt ma nkun għamilt adulterju fattwalment, imma f’qalbi iva. B’Alla ħadd ma jid]q. Ejjew inkunu trasparenti quddiemu. Ejjew għemilna jirrifletti dak li hemm f’qalbna.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.