Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > It-Tnejn  13  ta’ Frar : San Beninju

It-Tnejn  13  ta’ Frar : San Beninju


“L-isforzi kollha ta’ moħħ uman mhumiex biżżejjed biex wieħed jasal jifhem l-essenza ta’ dubbiena waħda.”  San Tumas t’Aquino

Ninsabu mdawwrin b’egħġubijiet kbar li jgħajjtu b’leħen qawwi għalkemm sieket l-Għerf tal-Ħallieq. San Ġorġ Prec jgħidlu lil Alla : ‘Sinjur Alla, Inti moħbi, imma jikxfuk l-opri ta’ jdejk !’ Il-ħolqien kollu, kemm il-ħlejjaq kbar u maestużi kif ukoll l-iċken insett, jgħannu l-Kobor u l-Għerf ta’ Alla. Spiss nistagħġbu bil-kisbiet tax-xjenza u l-industrija u jkollna raġun, imma  kemm ftit nieqfu u nikkontemplaw il-Glorja ta’ Alla fil-ħlejjaq tiegħu, kemm kbar kif ukoll żgħar.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: