Home > Pass Pass, mis-Superjur Joe Fenech, Ġenerali > L-Erbgħa  15  ta’ Frar : San Klawdju de la Colombier

L-Erbgħa  15  ta’ Frar : San Klawdju de la Colombier


Mill-kitba ta’ dan il-qaddis:

 J’alla l-Qalb ta’ Ġesù Kristu tkun l-iskola tagħna. Ejjew ngħammru fiha. Ejjew nistudjaw il-movimenti tagħha u nippruvaw nikkonformaw tagħna ma’ tagħha. Iva O Ġesù Divin jien irrid nagħammar hemm.

 Dan il-qaddis ġiżwita kien id-direttu spiritwali, magħżul minn Ġesù nnifsu għal Santa Margerita Marija Alacoque.  Fi Knisja Franċiża maħkuma mill-pessimiżmu tal-Ġanseniżmu, li kien qed ibiegħed lill-insara mit-Tqarbin u l-Qrar, Ġesù jistedinna nersqu lejn il-Qalb Imqaddsa tiegħu. Jistedinna lejn l-Ewkaristija u t-Tqarbin. Jistedinna mhux biss ma nżommux ’il bogħod, anzi li nersqu lejh, fl-intimità tal-Qalb Imqaddsa Tiegħu.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: