Il-Ħamis  16   ta’ Frar : Santa Ġuljana


« Minn devozjonijiet vojta u minn qaddisin b’wiċċ imqarras, eħlisna O Mulej ! »

Santa Tereża ta’ Avila

Devozjonijiet vojta x’jistgħu jkunu ? Huma devozjonijiet li m’humiex ispirati u ma  jesprimux il-veru Wiċċ ta’ Alla. Devozzjonijiet li m’għandhomx ir-Rivelazzjoni bħala l-għajn li minnha jinbtu. Devozzjonijiet li joffru karikatura u mhux l-ikona fidila ta’ Alla u tar-Reliġjon. ‘Qaddisin b’wiċċ imqarras’ – pseudo-qaddisin, li mhumiex ir-rifless ta’ Alla Ħaj u Veru; li mhumiex profeti ta’ Alla Imħabba u kollu mogħdrija. Qaddisin foloz li ma jafux fejn toqgħod it-Tama Nisranija. Huma l-qaddisin tal-Ġimgħa l-Kbira u le tal-Għid il-Kbir.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.