Is-Sibt  18  ta’ Frar : San Flavjanu


“Il-ħallieq tas-smewwiet obda minn mastrudaxxa; Alla ta’ glorja eterna sema’ minn verġni sempliċi. Qatt ħadd sema’ xi ħaġa bħal din? Ħalli l-filosfu ma jkomplix jaraha bi kbira li jisma’ minn ħaddiem komuni; l-għaref, mis-sempliċi; l-edukat, mill-illitterat; iben il-prinċep, mill-bidwi.”   Sant’ Antnin ta’ Padova.

Sant’ Antnin ta’ Padova huwa d-Duttur Evanġeliku. Hawn huwa qed jesponilna l-loġika ta’ Alla li dehret fi Kristu f’konfront mal-loġika tad-Dinja. L-umiltà kbira tal-Iben t’Alla fl-Inkarnazzjoni u fil-kors tal-ħajja tiegħu fostna hija oġġett ta’ kontemplazzjoni u stagħġib. Ħalli min jidhirlu li hu kbir, għaref u mlaħħaq jitgħallem mill-Iben ta’ Alla li ‘xejjen lilu nnifsu’ u ‘ħa s-sura ta’ ilsir’.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.