Il-Ħadd  19 Frar:  Is-Seba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena A


“Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmlu dan. .. Kunu perfetti bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet.”

 X’miżura għolja qed jagħtina Ġesù illum. Il-kriterju, l-istandard li miegħu rridu nikkomparaw hu l-Missier. Bħalu rridu nħobbu. Aħna msejħin biex naġixxu bħal Alla u mhux bħala bnedmin milqutin bid-dnub. Ġesù qed jistedinna għat-Tjubija oriġinali li Alla ħalaqna fiha qabel il-waqgħa oriġinali. Iebsa, imma fiha nsibu r-realizazzjoni tal-pjan ta’ Alla għalina. Fiha tinsab il-vera kuntentizza tagħna.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.