It-Tnejn  20  ta’ Frar : San Elewterju


“Il-Karità hija dik li biha ħadd ma jintilef u mingħajrha ħadd ma jsalva.”  San Robertu Bellarmino

Kliem għaqli ta’ dan id-Duttur Kardinal Ġiżwita – arkitett u implimentatur tal-Konċilju ta’ Trentu. Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna li l-‘karità tgħatti l-kotra tad-dnubiet’. ‘Biha ħadd ma jintilef’ – għaliex? Għaliex il-karità tgħajjat quddiem Alla u Alla ma jistax ma jħossux midjun ma’ min iħenn għall-maħbubin uliedu fil-bżonn.  ‘Mingħajrha ħadd ma jsalva’; għaliex hija l-prova vera tal-imħabba lejn Alla. Ikompli Ġwanni l-Evanġelista: ‘Min jgħid li jħobb lil Alla u jobgħod lil ħuh dan hu giddieb, għax kif tista’ tħobb lill-Alla li ma tarax u tobgħod lil ħuk li tara?’

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.