It-Tlieta  21  ta’ Frar : San Pietru Damjan Mill-kitba ta’ dan id-Duttur  


“Inrażżnu lsienna għaliex jekk ma jkunux iddixxiplinati jiżvojtaw ir-ruħ mill-qawwa tal-grazzja tas-sema, u jdgħajfu il-saħħa tal-ħeġġa tagħha.” 

“Permezz ta’ mara (Eva) saħta waqgħet fuq id-dinja; permezz ta’ mara (Marija) ġiet lura fid-dinja l-barka”.

“L-aqwa penitenza tikkonsisti filli tieħu paċenzja bin-niket li Alla jippermetti. Penitenza tajba ħafna hija li tiddedika lilek innifsek li tagħmel b’eżattezza dak li hu mitlub minnek ta’ kuljum  u li tistudja u taħdem b’saħħtek kollha.”

“Issewwidx qalbek. Tħallix in-nuqqasijiet tiegħek jagħmluk anzjuż. Minflok, ħalli wiċċek jiddi s-serenità tal-ispirtu tiegħek.Ħalli l-ferħ ta’ moħħok joħroġ ’l barra.”

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.