L-Erbgħa  22  ta’ Frar : Il-Katedra ta’ San Pietru


 Int Pietru u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi, u bwieb l-infern ma jegħlbuhiex. U lilek nagħtik l-imfietaħ tas-saltna tas-smewwiet; u dak li torbot fl-art, ikun marbut fis-sema ; u dak li tħoll fl-art, ikun maħlul fis-sema. ”  Mt 16, 18 u 19

 Trid tkun taf jekk intix fil-Knisja li waqqaf Ġesù ? saqsi lilek innifsek jekk intix mibni fuq il-blata li jisimha Pietru. Illum din il-blata jisimha Franġisku. Ir-rabta mal-Papa fil-fidi u s-sottomissjoni hija l-garanzija tal-fidi nisranija awtentika.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.