Il-Ħamis  23  ta’ Frar :  San Polikarpu   mill-Kitba ta’ dan il-Martri  


“Servejt lil Kristu għal 86 sena u qatt ma naqasni. Kif, allura, nista’ nasal li nkasbar lis-Sultan li salvani? Niżżikħajr lilek li sibtni denn ta’ din il-ġurnata u din is-siegħa li jien nista’ nkun fost il-martri tiegħek u nixrob il-kalċi tal-Mulej tiegħi Ġesù Kristu”.

“Ejjew, għalhekk, niċħdu l-vanità tal-folla u t-tagħlim falz tagħha, u nduru għall-kelma mogħtija lilna sa mill-bidu”.

“Isimgħuni niddikkjara bil-qawwa li jiena Kristjan! ”

“Issa, j’alla Alla  u Missier tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu, u l-qassis il-kbir etern nnifsu, l-Iben ta’ Alla Ġesù Kristu, jibnikom fil-fidi u fil-verità u fit-tieba kollha u jeħliskom minn kull għamla ta’ rabja u jagħtikom qawwa li tissaportu u perseveranza u sabar kollu paċenzja u safa”.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.